Recnul 1 l

3 000 Ft

Kéz és bőr higiéniai kezelésére, fertőtlenítésére, humán egészségügyi célra. Alkalmazása otthoni, munkahelyi és szabadidős tevékenység során javasolt. Hígítás és további teendők nélkül azonnal használható folyadék,
mely nem ragad, gyors párolgása miatt hamar újra száraz lesz a bőrfelület.

Figyelmeztetések I Óvintézkedések

A biocid hatás kifejtéséhez szükséges időtartam: 30 másodperc.

Elsősegély-nyújtás: Belégzés esetén: Vigye a sérültet friss levegőre, tartsa melegen és nyugalomban. Rosszullét esetén forduljon orvoshoz.

Szembe kerülés esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.

Lenyelés esetén: Ha lenyelte, azonnal forduljon orvoshoz, és mutassa meg a biztonsági adatlapot vagy a címkét. Tartsa a személyt melegen és nyugalmi állapotban. TILOS hánytatni!

Tárolás: Tárolja eredeti, ép csomagolásában, száraz, jól szellőztethető helyen, 0 °C és 35 °C közötti hőmérsékleten, nyílt lángtól és gyújtóforrástól elkülönítve, élelmiszertől távol, gyermekek elől elzárva.

Minőség megőrzési idő: Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben: 2 év.

Környezetvédelmi óvintézkedések:  Ne engedje lefolyókba vagy vízfolyásokba. Amennyiben a termék szennyeződést okoz tavakban, folyókban vagy csatornákban, értesítse az illetékes hatóságokat, a helyi előírásoknak megfelelően.  A termék és csomagolás ártalmatlanítása, hulladékkezelés: A termék maradékát, azzal szennyezett csomagolóanyagát felszíni- vagy talajvízbe, csatornahálózatba juttatni tilos! Termékmaradékot tartalmazó, vagy azzal szennyezett göngyöleget az EU, valamint az adott ország előírásait betartva kell kezelni.

Szennyezés-mentesítés: A kiömlött anyagot itassa fel száraz nedvszívó anyaggal (például homokkal, földdel, vermikulittal), majd mechanikusan gyűjtse össze és helyezze megfelelő tárolóedénybe ártalmatlanításig. A szennyeződött anyagot az érvényes előírások szerint kell ártalmatlanítani.

Tulajdonságok | Előnyök