Slide Heading
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Kattints ide

Védje egészségét a vírusoktól és baktériumoktól magas, 80% alkoholtartalmú, gyors hatású kézfertőtlenítő szerrel.

Kéz és bőr higiéniai kezelésére, fertőtlenítésére, humán egészségügyi célra. Alkalmazása otthoni, munkahelyi és szabadidős tevékenység során javasolt. Hígítás és további teendők nélkül azonnal használható folyadék, mely nem ragad, gyors párolgása miatt hamar újra száraz lesz a bőrfelület.

Tulajdonságok | Előnyök

Használata

Öntsön közvetlenül a tenyerébe egy kisebb, borsónyi mennyiséget és alaposan dörzsölje szét a kéz teljes felületén. 

Ügyeljen rá, hogy a fertőtlenítő a kézhajlatokba is eljusson, nedvessé kell válnia a teljes fertőtlenítendő bőrfelületnek!

A használat során ne öblítse, vagy törölje le a terméket a bőrfelületről a megfelelő fertőtlenítő hatás érdekében!

Maximális hatékonyságát akkor éri el, ha hagyja elpárologni a kezelt felületről annak teljes bedörzsölését követően!

Figyelmeztetések

A biocid hatás kifejtéséhez szükséges időtartam: 30 másodperc. 

Elsősegély-nyújtás: Belégzés esetén: Vigye a sérültet friss levegőre, tartsa melegen és nyugalomban. Rosszullét esetén forduljon orvoshoz. 

Szembe kerülés esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni. 

Lenyelés esetén: Ha lenyelte, azonnal forduljon orvoshoz, és mutassa meg a biztonsági adatlapot vagy a címkét. Tartsa a személyt melegen és nyugalmi állapotban. TILOS hánytatni! 

Tárolás: Tárolja eredeti, ép csomagolásában, száraz, jól szellőztethető helyen, 0 °C és 35 °C közötti hőmérsékleten, nyílt lángtól és gyújtóforrástól elkülönítve, élelmiszertől távol, gyermekek elől elzárva. 

Minőség megőrzési idő: Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben: 2 év. 

Környezetvédelmi óvintézkedések:  Ne engedje lefolyókba vagy vízfolyásokba. Amennyiben a termék szennyeződést okoz tavakban, folyókban vagy csatornákban, értesítse az illetékes hatóságokat, a helyi előírásoknak megfelelően.  A termék és csomagolás ártalmatlanítása, hulladékkezelés: A termék maradékát, azzal szennyezett csomagolóanyagát felszíni- vagy talajvízbe, csatornahálózatba juttatni tilos! Termékmaradékot tartalmazó, vagy azzal szennyezett göngyöleget az EU, valamint az adott ország előírásait betartva kell kezelni. 

Szennyezés-mentesítés: A kiömlött anyagot itassa fel száraz nedvszívó anyaggal (például homokkal, földdel, vermikulittal), majd mechanikusan gyűjtse össze és helyezze megfelelő tárolóedénybe ártalmatlanításig. A szennyeződött anyagot az érvényes előírások szerint kell ártalmatlanítani.

RECNUL kézfertőtlenítő
Kézfertőtlenítő oldat

Hatóanyagok:
etil-alkohol (CAS: 64-17-5) 80 %

Egyéb összetevők:
hidrogén-peroxid (CAS: 7722-84-1)
0,125 %glicerin (CAS: 56-81-5)1,45 %

Terméktípus: PT1

Formuláció: Folyékony (vizes oldat)

Felhasználói kör: Lakossági felhasználásra

Alkalmazási terület: kézfertőtlenítés.

Antimikrobiális spektrum: baktericid, fungicid, virucid.

Használati utasítás:
Permetezzen a kezére egy adag kézfertőtlenítő szert, majd dörzsölje jól össze a kezeit, amíg meg nem szárad. 

Kizárólag külsőleges használatra!

Figyelmeztetés: Veszély!

H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.

P233 Az edény szorosan lezárva tartandó.

P312 Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

P403 + P235 Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó.